Kontaktujte nás:
 573 342 081  biolab@labkm.cz
LAB KM s.r.o.
Průtoková cytometrie
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
29.05.2024
Nová Laboratorní příručka, vydání č.19

22.05.2024
změna jednotek a referenčních mezí u vyšetření PTH a FOLÁT

20.05.2024
PSA screening

18.04.2024
vyšetření LP(a) - lipoprotein (a)

09.04.2024
Nový výpočetní vztah pro FIB4 index

Zobrazit obsah aktualit


O nás

Poskytovatel zdravotních služeb LAB KM s.r.o. je provozovatelem Laboratoře klinické biochemie a hematologie. 

Laboratoř byla původně provozována fyzickou osobou podnikající RNDr. Martinem Novákem. Zdravotnické zařízení vzniklo v roce 1994 v Kroměříži s cílem poskytovat laboratorní služby z oblasti klinické biochemie, imunochemie a hematologie praktickým lékařům a ambulantním specialistům v regionu.

V červnu 2015 byla veškerá činnost laboratoře převedena z fyzické osoby podnikající do nově vzniklé LAB KM s.r.o. Poskytované laboratorní služby zústávají nezměněny.

Popis zdravotnického zařízení

Laboratoř klinické biochemie a hematologie je rozdělena do několika částí, z nichž hlavní je centrální pracoviště Kroměříž, dalšími jsou menší pracoviště v Holešově, Kojetíně a Bystřici pod Hostýnem, sloužící jako odběrová a sběrná místa biologického materiálu.

     

Laboratoř zajišťuje vyšetření biologických materiálů humánního i animálního původu. V laboratoři jsou prováděny odběry biologického materiálu a zadavatelům vyšetření jsou zdarma poskytovány odběrové soupravy.

Svoz biologického materiálu, popř. i rozvoz výsledků vyšetření, zajišťuje svozová služba společnosti LAB KM s.r.o. Vyšetření, která laboratoř neprovádí, jsou odeslány k analýze do externích (smluvních) laboratoří. Další aktivity laboratoře se týkají poskytování konzultačních služeb v oblasti laboratorní diagnostiky.