Kontaktujte nás:
 573 342 081
 kvalita.biolab@knet.cz
LAB KM s.r.o.
Průtoková cytometrie
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
15.07.2019
Nová Laboratorní příručka

05.10.2018
Upozornění pro lékaře ohledně vyšetření FT4

Zobrazit obsah aktualit


O nás

Poskytovatel zdravotních služeb LAB KM s.r.o. je provozovatelem Laboratoře klinické biochemie a hematologie. 

Laboratoř byla původně provozována fyzickou osobou podnikající RNDr. Martinem Novákem. Zdravotnické zařízení vzniklo v roce 1994 v Kroměříži s cílem poskytovat laboratorní služby z oblasti klinické biochemie, imunochemie a hematologie praktickým lékařům a ambulantním specialistům v regionu.

V červnu 2015 byla veškerá činnost laboratoře převedena z fyzické osoby podnikající do nově vzniklé LAB KM s.r.o. Poskytované laboratorní služby zústávají nezměněny.

Popis zdravotnického zařízení

Laboratoř klinické biochemie a hematologie je rozdělena do několika částí, z nichž hlavní je centrální pracoviště Kroměříž, dalšími jsou menší pracoviště v Holešově, Kojetíně a Bystřici pod Hostýnem, sloužící jako odběrová a sběrná místa biologického materiálu.

     

Laboratoř zajišťuje vyšetření biologických materiálů humánního i animálního původu. V laboratoři jsou prováděny odběry biologického materiálu a zadavatelům vyšetření jsou zdarma poskytovány odběrové soupravy.

Svoz biologického materiálu, popř. i rozvoz výsledků vyšetření, zajišťuje svozová služba společnosti LAB KM s.r.o. Vyšetření, která laboratoř neprovádí, jsou odeslány k analýze do externích (smluvních) laboratoří. Další aktivity laboratoře se týkají poskytování konzultačních služeb v oblasti laboratorní diagnostiky.