Kontaktujte nás:
 573 342 081  biolab@labkm.cz
LAB KM s.r.o.
Průtoková cytometrie
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
29.05.2024
Nová Laboratorní příručka, vydání č.19

22.05.2024
změna jednotek a referenčních mezí u vyšetření PTH a FOLÁT

20.05.2024
PSA screening

18.04.2024
vyšetření LP(a) - lipoprotein (a)

09.04.2024
Nový výpočetní vztah pro FIB4 index

Zobrazit obsah aktualit


Před odběrem biologického materiálu

Příprava pacienta před odběrem materiálu je důležitá pro spolehlivost vydávaných laboratorních výsledků. Pro většinu biochemických vyšetření se doporučuje odběr krve v ranních hodinách a nalačno. Není doporučeno provádět odběr po noční aktivitě nebo po vydatném jídle. Termínem "nalačno" se rozumí, že pacient cca 10 hodin před odběrem nejí. Lačnění nad 12 hodin je nevhodné, kratší lačnění než 8 hodin je nedostatečné. Po dobu lačnění se nedoporučuje kouřit a požívat alkoholické nápoje. Je vhodné před odběrem vypít neslazené tekutiny, abychom vyloučili dehydrataci pacienta (např. neslazený černý čaj, voda, neochucená minerálka). Je doporučeno, aby byl pacient  před odběrem v relativním klidu, vyjma testů, u kterých je fyzická zátěž doporučená. 

Pacienti, kteří mají indikovaný odběr v KROMĚŘÍŽI a nejedná se u nich o urgentní vyšetření, OBJEDNEJTE SE, PROSÍM, K ODBĚRU na tel. č. 573 340 689. DĚKUJEME.

Některá laboratorní vyšetření vyžadují speciální přípravu, jako například: dodržování diety, omezení příjmu některých potravin, vysazení určené medikace apod.. Pro tyto účely jsou vypracovány zvláštní pokyny, viz níže, kterými je třeba            se řídit.