Kontaktujte nás:
 573 342 081  biolab@labkm.cz
LAB KM s.r.o.
Průtoková cytometrie
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
29.05.2024
Nová Laboratorní příručka, vydání č.19

22.05.2024
změna jednotek a referenčních mezí u vyšetření PTH a FOLÁT

20.05.2024
PSA screening

18.04.2024
vyšetření LP(a) - lipoprotein (a)

09.04.2024
Nový výpočetní vztah pro FIB4 index

Zobrazit obsah aktualit


Laboratorní vyšetření

 •        stanovení základních biochemických parametrů
 •        hematologická a koagulační vyšetření
 •        imunoanalytická vyšetření
 •        vyšetření moče a močového sedimentu
 •        biochemická vyšetření kostního metabolismu
 •        vyšetření metodou  průtokové cytometrie
 •        screening vrozených vývojových vad
 •        funkční testy - především vyšetření glukózové tolerance

 

Další činnosti laboratoře

 •        odběry vzorků biologického materiálu pro vyšetření
 •        poskytování souprav pro odběr materiálu zákazníkům
 •        konzultační služby a poradenská činnost při výběru, zajištění preanalytických podmínek a k výsledkům vyšetření
 •        poskytování služeb veterinárním lékařům
 •        svoz materiálu prostřednictvím svozové služby organizace
 •        distribuce výsledků vyšetření

 

Žádosti o vyšetření - samoplátci

Laboratoř poskytuje služby i žadatelům o vyšetření - samoplátcům. Cena vyšetření pro samoplátce je dána dle bodové hodnoty vyšetření v platném Seznamu výkonů. Ceník poskytne laboratoř na požádání.
Laboratoř neposkytuje samoplátcům anonymní vyšetření!