Kontaktujte nás:
 573 342 081  kvalita.biolab@knet.cz
LAB KM s.r.o.
Průtoková cytometrie
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
08.11.2021
Omezení provozu na pracovišti v Bystřici pod Hostýnem

04.11.2020
Nová verze č. 13 Laboratorní příručky

21.02.2020
Změna v interpretaci vyšetření Anti-HAV total

05.10.2018
Upozornění pro lékaře ohledně vyšetření FT4

Zobrazit obsah aktualit


Hematologická vyšetření

 

Jednotlivá vyšetření ze seznamu jsou  popsána v Laboratorní příručce LAB KM s.r.o.

Otevřít Laboratorní příručku ver. 11

Krevní obraz a diferenciální počet

 • Počet erytrocytů
 • Hematokrit
 • Hemoglobin
 • Střední objem erytrocytu (MCV)
 • Distribuční šíře erytrocytů (RDW - CV)
 • Střední hmotnost hemoglobinu v erytrocytu (MCH)
 • Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech (MCHC)
 • Počet leukocytů
 • Počet trombocytů
 • Střední objem trombocytů (MPV)
 • Diferenciální počet leukocytů
 • Retikulocyty

 

Koagulační vyšetření

 • aPTT- aktivovaný parciální tromboplastinový test
 • D- Dimery
 • Fibrinogen
 • Protrombinový test (Quick)