Kontaktujte nás:
 573 342 081  biolab@labkm.cz
LAB KM s.r.o.
Průtoková cytometrie
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
29.05.2024
Nová Laboratorní příručka, vydání č.19

22.05.2024
změna jednotek a referenčních mezí u vyšetření PTH a FOLÁT

20.05.2024
PSA screening

18.04.2024
vyšetření LP(a) - lipoprotein (a)

09.04.2024
Nový výpočetní vztah pro FIB4 index

Zobrazit obsah aktualit


Hematologická vyšetření

 

Jednotlivá vyšetření ze seznamu jsou  popsána v Laboratorní příručce LAB KM s.r.o.

Otevřít Laboratorní příručku ver. 11

Krevní obraz a diferenciální počet

 • Počet erytrocytů
 • Hematokrit
 • Hemoglobin
 • Střední objem erytrocytu (MCV)
 • Distribuční šíře erytrocytů (RDW - CV)
 • Střední hmotnost hemoglobinu v erytrocytu (MCH)
 • Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech (MCHC)
 • Počet leukocytů
 • Počet trombocytů
 • Střední objem trombocytů (MPV)
 • Diferenciální počet leukocytů
 • Retikulocyty

 

Koagulační vyšetření

 • aPTT- aktivovaný parciální tromboplastinový test
 • D- Dimery
 • Fibrinogen
 • Protrombinový test (Quick)