Kontaktujte nás:
 573 342 081
 kvalita.biolab@knet.cz
LAB KM s.r.o.
Průtoková cytometrie
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
15.07.2019
Nová Laboratorní příručka

05.10.2018
Upozornění pro lékaře ohledně vyšetření FT4

Zobrazit obsah aktualit


Hematologická vyšetření

 

Jednotlivá vyšetření ze seznamu jsou  popsána v Laboratorní příručce LAB KM s.r.o.

Otevřít Laboratorní příručku ver. 11

Krevní obraz a diferenciální počet

 • Počet erytrocytů
 • Hematokrit
 • Hemoglobin
 • Střední objem erytrocytu (MCV)
 • Distribuční šíře erytrocytů (RDW - CV)
 • Střední hmotnost hemoglobinu v erytrocytu (MCH)
 • Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech (MCHC)
 • Počet leukocytů
 • Počet trombocytů
 • Střední objem trombocytů (MPV)
 • Diferenciální počet leukocytů
 • Retikulocyty

 

Koagulační vyšetření

 • aPTT- aktivovaný parciální tromboplastinový test
 • D- Dimery
 • Fibrinogen
 • Protrombinový test (Quick)