Kontaktujte nás:
 573 342 081  biolab@labkm.cz
LAB KM s.r.o.
Průtoková cytometrie
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
21.05.2025
PSA screening

22.05.2024
změna jednotek a referenčních mezí u vyšetření PTH a FOLÁT

18.04.2024
vyšetření LP(a) - lipoprotein (a)

09.04.2024
Nový výpočetní vztah pro FIB4 index

10.08.2023
Nová verze č. 18 Laboratorní příručky

Zobrazit obsah aktualit


Vybrané skupiny vyšetření a screeningy

 

Hepatologický blok

PT dle Quicka, ALT, AST, bilirubin celkový, bilirubin volný, ALP, GGT (GMT), CHE, albumin, anti HAV celkové, HbsAg, anti HCV, Cu,  Fe, feritin

Monitoring pacienta léčeného pro osteopatii

Ca celkový v séru, odpad Ca močí, P v séru,  ALP, PTH, osteokalcin, CTx (beta- CrossLaps)           

Monitoring pacienta léčeného pro chronické renální selhání

ionty, močovina, kreatinin, Ca, P, ALP, albumin, LDL, HDL, triglyceridy, kyselina močová

Předoperační vyšetření

močový sediment, KO + dif, CRP, ionty, močovina, kreatinin, glukóza, ALT, AST, celkový bilirubin, ALP

Screening vrozených vývojových vad

Paleta vyšetření zahrnuje stanovení choriogonadotropinu (HCG) a alfa-1-fetoproteinu (AFP) v graviditě mezi 15. až  20. týdnem těhotenství.
Na žádance je nutno uvést údaje - váha pacientky, datum narození ženy, datum poslední menstruace, týden těhotenství, gestační stáří ultrazvukem, IDDM, počet plodů, datum odběru vzorku.

Záchyt diabetu

glykémie lačná, glykémie po jídle, glykovaný hemoglobin, C- peptid, mikroalbuminurie (při DM 2. typu při stanovení diagnózy, při DM 1. typu až po 5 letech trvání)