Kontaktujte nás:
 573 342 081  biolab@labkm.cz
LAB KM s.r.o.
Průtoková cytometrie
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
11.05.2023
Nová verze č. 17 Laboratorní příručky

03.05.2022
Změna firemních e-mailových adres

05.10.2018
Upozornění pro lékaře ohledně vyšetření FT4

Zobrazit obsah aktualit


Aktuality

11.05.2023 Nová verze č. 17 Laboratorní příručky Od 11.5. 2023 je v platnosti nová verze č.17 Laboratorní příručky. Je doplněna o vyšetření non- HDL cholesterol. Jedná se o výpočtový vztah. Podrobnosti včetně doporučených cílových hodnot jsou uvedeny v Laboratorní příručce. Parametr bude automaticky dopočítáván při současném požadavku na celkový a HDL cholesterol. Není účtován, výpočet je v režii laboratoře v rámci zkvalitnění služeb.
03.05.2022 Změna firemních e-mailových adres Dovolujeme si Vám oznámit změny ve firemních e-mailových adresách. Adresa biolab@knet.cz je nově nahrazena adresou: biolab@labkm.cz a dále adresa kvalita.biolab@knet je nově nahrazena adresou: kvalita.biolab@labkm.cz
05.10.2018 Upozornění pro lékaře ohledně vyšetření FT4 Od 5.10. 2018 došlo ke změně reagenčního setu pro vyšetření FT4. Pro tuto novou generaci FT4 uvádí výrobce interferenci u vzorků pacientů, kteří podstupují léčbu vysokými dávkami biotinu. Vzorky krve pro vyšetření FT4 by neměly být odebírány pacientům léčeným dávkami biotinu ˃ 5 mg biotinu/den dříve, než nejméně 8 hodin po poslední aplikaci biotinu.