Kontaktujte nás:
 573 342 081  biolab@labkm.cz
LAB KM s.r.o.
Průtoková cytometrie
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
10.08.2023
Nová verze č. 18 Laboratorní příručky

03.05.2022
Změna firemních e-mailových adres

05.10.2018
Upozornění pro lékaře ohledně vyšetření FT4

Zobrazit obsah aktualit


Aktuality

10.08.2023 Nová verze č. 18 Laboratorní příručky Od 10.8. 2023 je v platnosti nová verze (č. 18) Laboratorní příručky. Vyšetření retikulocytů (v %) je nyní nově prováděno analyzátorem (dříve mikroskopicky). Retikulocyty nyní uvádíme nejen v %, ale i jako absolutní počet, dále navíc ve výsledkovém listu uvádíme doplňkové parametry RET-He, IRF, Delta-He, Hypo-He a Hyper- He. Informace ohledně těchto vyšetření a referenční meze jsou uvedeny v této nové verzi příručky. Dále je vyšetření transferinu doplněno o výpočtový vztah pro saturaci transferinu. Výpočet není proveden automaticky, je nutno uvést požadavek na žádanku. Výpočetní vztah a referenční meze jsou uvedeny v příručce.
03.05.2022 Změna firemních e-mailových adres Dovolujeme si Vám oznámit změny ve firemních e-mailových adresách. Adresa biolab@knet.cz je nově nahrazena adresou: biolab@labkm.cz a dále adresa kvalita.biolab@knet je nově nahrazena adresou: kvalita.biolab@labkm.cz
05.10.2018 Upozornění pro lékaře ohledně vyšetření FT4 Od 5.10. 2018 došlo ke změně reagenčního setu pro vyšetření FT4. Pro tuto novou generaci FT4 uvádí výrobce interferenci u vzorků pacientů, kteří podstupují léčbu vysokými dávkami biotinu. Vzorky krve pro vyšetření FT4 by neměly být odebírány pacientům léčeným dávkami biotinu ˃ 5 mg biotinu/den dříve, než nejméně 8 hodin po poslední aplikaci biotinu.