Kontaktujte nás:
 573 342 081  kvalita.biolab@knet.cz
LAB KM s.r.o.
Průtoková cytometrie
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
08.11.2021
Omezení provozu na pracovišti v Bystřici pod Hostýnem

04.11.2020
Nová verze č. 13 Laboratorní příručky

21.02.2020
Změna v interpretaci vyšetření Anti-HAV total

05.10.2018
Upozornění pro lékaře ohledně vyšetření FT4

Zobrazit obsah aktualit


Aktuality

08.11.2021 Omezení provozu na pracovišti v Bystřici pod Hostýnem Ve dnech 29.11. - 3.12. 2021 bude provoz na pracovišti v Bystřici pod Hostýnem z provozních důvodů omezen na dobu od 6.30 do 8.30 hodin. Děkujeme za pochopení.
04.11.2020 Nová verze č. 13 Laboratorní příručky Od 3.11. 2020 je v platnosti nová verze č.13 Laboratorní příručky. Příručka je umístěna v záložce dokumenty. Změny v dokumentu jsou následující: aktualizace stabilit některých analytů biochemických vyšetření ve vzorcích dle změn v příbalových letácích výrobců reagencií, změna uvádění výsledků vyšetření Anti- HAV total na pozitivní/negativní (viz aktualita níže) a upřesnění hodnocení včetně uvedení výpočtových vztahů u odhadů glomerulární filtrace. Dále je upravena referenční mez pro parametr Střední objem trombocytů (MPV) na 7,8 - 12,8 fl dle doporučení ČHS ČLS JEP a upraveny meze pro vyšetření estradiol, progesteron a cyfra dle příbalových letáků výrobců setů.
21.02.2020 Změna v interpretaci vyšetření Anti-HAV total Dovolujeme si Vás upozornit na změnu v uvádění výsledků u vyšetření Anti- Hav total. Doposud byly výsledky uváděny kvantitativně s jednotkou IU/l (s referenční hodnotou 20 IU/l). Od dnešního data je výsledek uváděn kvalitativně pouze jako POZITIVNÍ X NEGATIVNÍ. Výhodou je jasnější a jednoznačná interpretace. POZITIVNÍ výsledek indikuje probíhající nebo prodělanou infekci virem hepatitidy A nebo přítomnost protilátek po očkování proti hepatitidě A.
05.10.2018 Upozornění pro lékaře ohledně vyšetření FT4 Od 5.10. 2018 došlo ke změně reagenčního setu pro vyšetření FT4. Pro tuto novou generaci FT4 uvádí výrobce interferenci u vzorků pacientů, kteří podstupují léčbu vysokými dávkami biotinu. Vzorky krve pro vyšetření FT4 by neměly být odebírány pacientům léčeným dávkami biotinu ˃ 5 mg biotinu/den dříve, než nejméně 8 hodin po poslední aplikaci biotinu.