Kontaktujte nás:
 573 342 081  biolab@labkm.cz
LAB KM s.r.o.
Průtoková cytometrie
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
29.05.2024
Nová Laboratorní příručka, vydání č.19

22.05.2024
změna jednotek a referenčních mezí u vyšetření PTH a FOLÁT

20.05.2024
PSA screening

18.04.2024
vyšetření LP(a) - lipoprotein (a)

09.04.2024
Nový výpočetní vztah pro FIB4 index

Zobrazit obsah aktualit


Aktuality

29.05.2024 Nová Laboratorní příručka, vydání č.19 Od 30.5. 2024 je platná nová Laboratorní příručka, vydání č.19. Jsou v ní zahnuty změny referenčních mezí a jednotek u vyšetření kys. listová (folát) a parathormon (PTH), nové vyšetření Lp(a), výpočtový vztah FIB4 a informace o screeningu PSA, viz níže uvedené aktuality. Dále jsou v příručce drobné změny týkající se stability analytů ve vzorcích tak, aby údaje uvedené v příručce byly v souladu s údaji výrobců reagencií.
22.05.2024 změna jednotek a referenčních mezí u vyšetření PTH a FOLÁT Od 22.5. 2024 dojde ke změně reagenčního setu pro vyšetření kyseliny listové (folát) a pro vyšetření parathormon (PTH). Je to z důvodu zvýšení tolerance vůči interferenci biotinem. Zároveň dojde ke změně jednotek u těchto dvou vyšetření a tím pádem i ke změně referenčních mezí. Folát: původní 3,89 – 26,8 µg/l se mění na nové 8,83 – 60,8 nmol/l. PTH: původní 15 – 65 ng/l se mění na nové 1,8 – 7,9 pmol/l. V Laboratorní příručce zatím není tato změna provedena, bude až v nové verzi (vydání č.19). Děkujeme za pochopení.
20.05.2024 PSA screening Laboratoř se od května 2024 zapojila do nového screeningového programu vyšetřování časného záchytu karcinomu prostaty. Cílovou skupinou screeningu jsou muži ve věku 50-70 let, bez anamnézy karcinomu prostaty, bez podezření na karcinom prostaty, a také pacienti, kteří jsou v dispenzární péči pro jiné onkologické onemocnění ve stejném věku s perspektivou dožití nejméně 10 let. Laboratoř na základě požadavku ze strany lékaře vyšetřuje PSA pro toto screeningové vyšetření. Je možno o něj zažádat zaškrtnutím položky PSA screening na Žádance o stanovení biochemických parametrů. Hodnocení vyšetření PSA screening bude pozitivní pro hodnoty ≥ 3 µg/L.
18.04.2024 vyšetření LP(a) - lipoprotein (a) Dnem 22.4. 2024 bude zavedena metoda pro stanovení lipoproteinu (a), tzv. Lp(a). Zvýšená sérová koncentrace Lp(a) je spojena se zvýšeným rizikem aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění. Výsledky je potřeba interpretovat v kontextu dalších rizikových faktorů a celkového kardiovaskulárního rizika. Stanovení se provádí v séru a plazmě (Li‑heparinizovaná nebo K2‑EDTA a K3‑EDTA). Vzorky by měly být zpracovány do 8 hodin od odběru, jinak musí být uskladněny při 2-8 °C po dobu max. 48 hod. Hodnocení výsledků: < 75 nmol/L = vyloučení rizika), 75-125 nmol/L = přechodná zóna, > 125 nmol/L = potvrzení rizika. Požadavek ke stanovení je doplněn v Žádance o vyšetření biochemických parametrů. Vyšetření není uvedeno ve stávající Laboratorní příručce (vydání č.18), bude přidáno až do dalšího vydání příručky. Děkujeme za spolupráci.
09.04.2024 Nový výpočetní vztah pro FIB4 index Od 9.4. 2024 je k dispozici nový výpočetní vztah pro index jaterní fibrózy FIB4. Počítá se na vyžádání- tj. vepsání zkratky FIB4 do žádanky o vyšetření. K výpočtu je třeba současně stanovit parametry AST, ALT a trombocyty. Výsledek bude uveden ve výsledkovém listě spolu s referenčními mezemi. Parametr není účtován, Je v režii laboratoře v rámci zkvalitnění služeb. Bližší informace jsou k dispozici v laboratoři. Vyšetření není uvedeno ve stávající Laboratorní příručce (vydání č.18), bude přidáno až do dalšího vydání příručky. Děkujeme za spolupráci.
03.05.2022 Změna firemních e-mailových adres Dovolujeme si Vám oznámit změny ve firemních e-mailových adresách. Adresa biolab@knet.cz je nově nahrazena adresou: biolab@labkm.cz a dále adresa kvalita.biolab@knet je nově nahrazena adresou: kvalita.biolab@labkm.cz
05.10.2018 Upozornění pro lékaře ohledně vyšetření FT4 Od 5.10. 2018 došlo ke změně reagenčního setu pro vyšetření FT4. Pro tuto novou generaci FT4 uvádí výrobce interferenci u vzorků pacientů, kteří podstupují léčbu vysokými dávkami biotinu. Vzorky krve pro vyšetření FT4 by neměly být odebírány pacientům léčeným dávkami biotinu ˃ 5 mg biotinu/den dříve, než nejméně 8 hodin po poslední aplikaci biotinu.